Translations of Swahili Hymns

by Vienna Scott, Benjamin Franklin ’21

For the reader’s edification in meditation and appreciation of Swahili culture and language.

Simama Fanya Vita

1. Simama Fanya vita, askari wa Yesu!

Tuinue bendera ya ushindi wake!

Yeye huyaongoza, majeshi yake huku

Adui wote pia, Bwana awashinda.

2. Sikia baragumu, linalotuita!

Tuendelee mbele, lengo ni kushinda!

Tusiogope kamwe, hatari za vitani,

Pigana na adui, kwa nguvu za Mungu!

3. Simama fanya vita, kwa jina la Yesu!

Yafaa sisi sote, kumtegemea.

Na kwanza tuzivae, silaha zake Mungu!

Tukeshe siku zote, tuombe kwa bidi!

4. Shindano letu hapa, hima litakwisha,

Ndipo tutapumzika, baada ya vita.

Na kila mshindaji, atapokea taji,

Na utukufu mwingi, karibu na Mungu.

 

Stand Up and Fight (Make War)

Stand up and make war, soldiers of Christ

Raise the flag of his victory

He leads his forces here

All the enemies also, the Lord overcomes them

Hear the trumpet, calling us!

Let’s move forward, the goal is to win!

We should not be afraid, dangers of war

Fight the enemy, by the power of God!

Stand up and fight, in the name of Jesus!

It is good for us all to depend on him

And first let’s put on the armor of God

Let us always watch, pray earnestly!

Our contest here, it will end quickly

Then we will rest, after the war/battle

And every winner, he will receive a crown,

And much glory, near God

Ninashikwa na Kiu

1. Ninashikwa na kiu, Bwana, unipe maji,

Maji ya uhai ndani ya Maisha yangu.

:/: Bwana, Bwana, Yesu Mfalme wangu!

2. Moyo wangu wakupenda, Bwana

Mungu wangu. Nitakuja lini kwako,

Bwana Mfalme wangu?

3. Mchana na usiku Bwana nakulilia. Watu

Wanasema: “Mungu wako yuko wapi?”

4. Huzuni moyoni mwangu, Bwana Mungu wangu

Watu wengi wadharau, Mungu ‘wasamehe!

5. Twashikamana pamoja kwenda juu mbinguni.

Twashukuru, twafurahi kushirikiana.

6. Mwokozi, nguvu zaishaje moyoni mwangu?

Unisaidie Bwana, nitakushukuru.

I am thirsty

I am caught with thirst (I thirst), Lord, please give me water

Water of life in my life

Lord, Lord, Jesus my King!

My heart loves you, Lord

My God. when will I come to you

Lord my King?

Afternoon and night Lord I will cry for you. People

say: “ Where is your God?”

Sorrow in my heart, Lord my God

Many people full of hatred, God forgive them!

We cling to each other to go up to heaven

We are thankful, we are happy to cooperate

Savior, why am I running short of strength in my heart

Help me Lord, I will thank you.

 

Ni Siku Tukufu

1. Ni siku tukufu, haleluya, amina,

Ya kupum-zika, haleluya, amina.

Tuache shughuli tumwabudu Mungu,

Bwana wa mbinguni, haleluya amina.

2. Ni siku tukufu, haleluya, amina.

Tukufu kabisa, haleluya, amina.

Njoni ndugu zangu, tumwabudu Mungu,

Kwa roho na kweli, haleluya, amina.

3. Ni siku tukufu, haleluya, amina.

Ya furaha mno, haleluya, amina.

Yesu ‘kafufuka, na sasa yu hai,

Anatuombea, haleluya, amina.

4. Ni siku tukufu, haleluya, amina,

Ndiyo maarufu, haleluya, amina.

Tunaye Mwokozi atuokoaye,

Sasa na milele haleluya, amina.

5. Ni siku tukufu, haleluya, amina,

Siku ya neema, haleluya, amina.

Tangazeni Neno la Bwana Mwokozi,

Msifuni daima, haleluya, amina.

 

It is a glorious day

it is a glorious day, hallelujah, amen

For rest, hallelujah, amen

we stop things to worship God

Lord in heaven, hallelujah amen

it is a glorious day, hallelujah, amen

Absolutely glorious, hallelujah amen

Come my brothers, we worship God

By spirit and truth, hallelujah, amen.

it is a glorious day, hallelujah, amen.

Of great joy, hallelujah, amen.

Jesus, risen and now alive

He is praying for us, hallelujah, amen.

it is a glorious day, hallelujah, amen.

Yes remarkable, hallelujah, amen.

We have a savior who saves us

Now and forever, hallelujah, amen.

it is a glorious day, hallelujah, amen.

Day of grace, hallelujah, amen

Declare the word of the Lord Savior

Praise him always, hallelujah, amen

 

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s